Ποιό είναι το έργο;

Το Clim’Foot είναι ένα ευρωπαϊκό έργο για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εταιρειών και φορέων συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα LIFE 2014-2020.

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι η συλλογή χρήσιμων δεδομένων για την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί θα συμμετάσχουν στο έργο σε εθελοντική βάση. 

Ερευνητικά ιδρύματα από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες – Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Ελλάδα και Ουγγαρία – συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Στη συνεργασία συμμετέχουν και δυο συνεργάτες από τον ιδιωτικό τομέα από Ιταλία και Γαλλία.

Υλικά που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου

  Onsite training material EL.png Methodology for bulding EF Database EL.png Emission factor batabases EL.pngToolbox for policy makers EL.png  

Free calculation tool EL.png  Methodology for assessing carbon footprint EL.png  Methodology reduction plan EL.png Info voluntary progr EL.png Toolbox organisations EL.png      

Περισσότερες πληροφορίες

Contacts EL.png  Join us EL.png    User guide.PNG

 

214
1317